Language:

Per a qui ?

 

Artteràpia es dirigeix a la persona que és en cadascú

Siguin quines siguin les circumstàncies en les quals viu, els elements que constitueixen la seva identitat, els símptomes que desenvolupa, les seves dificultats, edat, condicions socials i econòmiques, cultura, orígens, etc… artteràpia treballa amb la persona en la seva totalitat, amb les seves capacitats i els seus desitjos. La pràctica s’arrela en la part intacta i no afectada de la persona.

L’Artteràpia adreçada als nens/es i als joves ofereix un tractament continuat i profund que els ajuda a afrontar les dificultats que es troben durant el procés de desenvolupament i de maduració de la seva personalitat. Des de la creativitat i el joc, els nens/es i els joves es posen en situació de poder relacionar constantment allò que es mou en el seu interior, com ara les emocions, els desitjos, les preferències, els rebutjos, etc., i la realitat externa. Aquest treball d’anada i tornada des d’un mateix ajuda a generar un desenvolupament harmònic i integrador de les seves potencialitats. En entorns o en situacions vitals conflictives, on la persona no aconsegueix trobar allò amb què identificar-se, on la recerca d’un mateix pot sonar tan llunyana, l’existència d’un espai de joc i de descoberta personal a través de l’art és una eina i un recurs molt valuós per a les persones en creixement.

Col·lectius:
– Amb necessitats especials (altes capacitats, discapacitats, etc).
– Situacions de violència, de desestructuració familiar, llarga hospitalització, etc.
– Immigració. Integració.

– Identitat sexual.
– Dificultats de conducta i d’aprenentatge (dèficits d’atenció, hiperactivitat, etc)
– Dependències a tòxics, a les pantalles.
– Trastorns alimentaris (anorèxia i bulímia).
– Nens/es i joves que desitgin potenciar les seves capacitats i habilitats creatives.

Objectius:
– Desenvolupament de les capacitats del joc, creatives, crítiques i associatives.
– Interiorització de valors i normes.

– Enfortiment i desenvolupament de la personalitat.
– Aprofundir i reforçar el vincles familiars, educatius i comunitaris.
– Atenció dels diferents tipus de dificultats amb finalitat integradora i transformadora.

L’Artteràpia adreçada a persones en situació d’immigració ofereix un tractament continuat i profund que els ajuda a poder viure amb més garanties de salut i d’integració les situacions difícils i fins i tot traumàtiques que en molts casos els toca viure. L’Artteràpia els ajuda, per una part, a acceptar les diverses pèrdues, forçades o voluntàries, de referents familiars, socioculturals i econòmics del seu país d’origen, i per una altra, els ajuda a revaloritzar i potenciar les capacitats amb les que compten per a poder acceptar la nova cultura d’acollida i per a cercar el seu propi lloc en aquesta societat.

Col·lectius:
– Persones immigrants: nouvinguts, en vies d’integració, segones generacions nascudes aquí.
– Persones immigrants amb situació de risc: infants, adolescents, dones, persones sense xarxa d’acollida inicial, persones malaltes i gent gran.

Objectius:
– Fomentar la integració multicultural i la interacció social.
– Oferir un espai i un mitjà d’expressió i transformació de les vivències internes.
– Incrementar l’autoestima i la confiança amb un mateix, conservant la capacitat d’autonomia i d’iniciativa pròpia.
– Augmentar el sentiment d’utilitat en la nova societat.
– Reintroduir en les seves vides la vivència de continuïtat, i d’obertura.
– Compartir experiències socialment integradores.
– Desenvolupar un espai on la persona es pugui relacionar de forma íntima amb allò que realitza (les seves produccions) i per tant que pugui sentir-les com apròpies, sostenint i mantenint la identitat i també l’obertura cap als altres.
– A partir de la producció artística, establir diàlegs entre la cultura d’origen i la cultura d’acollida.

L’Artteràpia adreçada a la gent gran ofereix un tractament continuat i profund que els ajuda, per una part, a l’acceptació necessària davant de les pèrdues i dificultats pròpies de l’edat i per una altra, potencia aquelles capacitats (funcionals, socials i emocionals) que encara resten intactes. L’Artteràpia els re-conecta a la vida proporcionant-los eines i recursos per a transcórrer i superar aquesta delicada etapa amb el màxim de benestar. Un treball terapèutic amb l’art, dóna l’oportunitat a la persona gran, de realitzar un recorregut on poderviure diferentment les seves dificultats, sostenir els possibles malestars i convocar les seves energies per tal de seguir essent una persona amb capacitat d’interès i desig.

Col·lectius:
– Tercera edat amb malalties degeneratives, Alzheimer i altres demències, malalties cròniques i discapacitats.
– Usuaris de centres de dia i de residència.
– Usuaris de casals i centres per a gent gran.

Objectius:
– Augmentar l’autoestima i la confiança.
– Restablir o augmentar el sentiment d’utilitat.
– Redescobrir les capacitats creatives físiques i mentals.
– Apropar-los a la seva pròpia dimensió de desig i d’il·lusió.
– Reintroduir en les seves vides la vivència de continuïtat i de desplegament.
– Compartir experiències socialment integradores.

Font : http://grefartserveisprofessionals.es/

P1040011