Language:

Sessions individuals

Desenvolupament d’una sessio

Trobada : transicio entre la realitat en la qual estava immergida el pacient et el temps i l’espai de la sessio. Escalfament corporal  i despertar sensorial
Creacio : fase durant laqual les associacions i representacions lliures o associades a certs fets o esdeveniments es materialitzen en una produccio artistica (un dibuix, un collage, una esculptura…)
Devolucions : temps durant el qual el pacient i el terapeuta coñparteixen les seves impressions sobre la creacio realitzada.
Tancament : permet un ajustament segons les necessitats.

Paraula

Artteràpia permet anar més enllà de les dificultats i límits relacionats a la paraula. Tanmateix, la verbalització, que forma part del procès terapèutic està acompanyat, quan és necessari, al decurs de la sessió.

Interaccions

Segons el moment del procès, les necessitats i desitjos manifestats segon rere segon per la persona, les propostes fetes per l’artterapeuta poden ser formals i estructurades, o més improvitzades. L’artterapeuta més o menys discret.