Language:

GREFART

L’associació GREFART , constituïda l’any 2004 com associació professional d’artterapeutes, es va fundar per oferir serveis d’atenció, formació, recerca i divulgació en Artteràpia.

Els seus objectius són :
donar a conéixer i divulgar l’Artteràpia.
Oferir serveis professionals a persones, col.lectius, entitats i institucions.
Formar professionals en Artteràpia.
Col.laborar amb entitats i institucions en la difusió, el treball i la recerca amb Artteràpia.
Oferir serveis associatius als professionals de l’Artteràpia (prestacions, formació continuada en plantilles professionnals, supervisió de cas)..

www.grefart.org
associacio@grefart.org

c/ Balmes 23, 5a, 3a
080 07 Barcelona