Language:

ARTTERàPIA

« Quan estic cantant, canto” canta Camille,

“Quan estic ballant, ballo » escriu Michel de Montaigne,
« Quan estic caminant, camino » diu Jacques Castermane,
« Quan estic creant, creo ».
Faig l’experiència d’existir. De ser.
Jo ? O bé un altre Jo ?
Quin ? Un altre portat sobre les ales d’altres personatges ? Quins ?  
« Estando bien a la escucha, lo que quiere salir sale. No sale lo que quiero yo »
« Posant-se bé a l’escolta, allò que vol sortir surt. No surt lo que vull jo » contempla l’Eduardo Chillida.
Artteràpia és posada en disponibilitat per la trobada d’aquest altre Jo, sempre diferent, sempre igual, que ens mou, emociona, fa bromes, sorpren, desprèn de nosaltres mateixos… I al final, ens renova.

Integració i desenvolupament emocional

Artteràpia atèn símptomes i dificultats, i ofereix un sosteniment que permet a la persona desenvolupar un procès de canvi en els diferents camps de la seva experiència vital : salut, educació, inserció social… Allò que afavoreix Artteràpia procura bàsicament al pacient nova assegurança en les seves propies capacitats : la persona torna a contactar l’instant del fer, la sensació d’existir. Quan és autora del seu dibuix, pintura, o dramatització… torna a ser autora de la seva vida. Artteràpia permet la renovació de la seva mirada sobre el seu propi fer i dia a dia : hom se sorpren de les seves creacions. Propicia moviment i unifica el desig. Els comportaments canvien, la comunicació, l’integració social acaben facilitats.

Processos de creació i vincle terapèutic

Els processos de creació es desenvolupen a través de produccions inspirades per diferents llenguatges artÍístics : pintura, esculptura, titelles, moviment, escriptura creativa, música, representacions dramàtiques, foto, performance, cant… Aquests media permeten crear una escena en laqual els desitjos, els conflictes, els anhels… troben la narrativa d’un univers imaginatiu. La persona actualitza les seves capacitats creatives, restituant-les hi les seves dimensions de joc, símbol i poesia. L’art, els seus llenguatges i materials permeten una proposició d’obertura i alhora de resolució de les dificultats. Art-teràpia no requerreix per part del pacient requisits tècnics prèvis. El vincle terapèutic es forma en la relació emocional i de communicació entre l’artterapèuta i la persona atesa. Permet desenvolupar noves formes de relació, amb els altres, com amb les diferents parts més enigmàtiques de si mateix.

Per una altra definició d’artteràpia, fés clic aquí.